Kontakty

Sezemická 2872/10
Praha 9 - Horní Počernice
CZ-19300
info@ofacom.cz
tel: (+420) 281 021 483
fax: (+420) 281 021 489


O společnosti

Společnost OFA s.r.o. je předním dodavatelem komponent a řešení v oblasti optických přístupových a přenosových sítí.

S našem portfoliu naleznete široký sortiment prvků a řešení pro pasivní segmenty optických sítí. V oblasti vláknové optiky dodáváme optická vlákna, optické kabely a mikrokabely včetně svazků optických vláken. Z pohledu konstrukcí optických kabelů pokrýváme oblast vnějších optických kabelů, vnitřních a univerzálních optických kabelů, závěsných optických kabelů i speciálních řešení. K optickým kabelům nabízíme veškeré příslušenství pro realizaci pasivních optických sítí, jako jsou optické spojky, optické rozváděče, ucelené řešení trubičkového systému, optické splittery, CWDM systémy, nebo řešení pro následné vnitřní optické rozvody.  Samozřejmostí je nabídka veškerého příslušenství, jako jsou mechanické spojky, optické konektory, patchcordy, pigtaily a další.

Společnost OFA vznikla před 20 lety jako první specializovaný velkoobchod optických kabelů, optických vláken, rozvaděčů a všech dalších prvků nutných pro výstavbu optických komunikačních sítí. V současnosti jsou prvky dodané naší společností zabudované takřka ve všech optických sítích postavených na našem území.

V České republice a na Slovensku dlouhodobě obchodně zastupujeme společnosti OFS (výrobce optických kabelů a optických vláken), Apresa PLP (výrobce optických spojek), Gabocom (výrobce - mikrotrubičkový systém).  Od roku 2015 je OFA dále zástupcem dánské společnosti FREMCO, výrobce zafukovacích strojů a příslušenství pro zafukování kabelů. Dále společnost OFA zastupuje v ČR a na Slovensku finskou společnost VESALA, výrobce sond a kalibrů s vysílačem, lokátorů kalibrů nebo markerů a podobně. Kromě uvedených velkých společností zastupujeme i řadu menších firem a v posledních letech zavádíme na tuzemský i zahraniční trh řadu vlastních produktů.

Obsah čtvrtého dílu Příručky pro projektování a návrh NGA sítí

Čtvrtá sada vložných listů příručky pro projektování a návrh NGA sítí obsahuje tentokráte jedinou obsáhlou kapitolu:

Optická vlákna v telekomunikacích

 

Příručka pro projektování optických NGA sítí, 4. část, optická vlákna v telekomunikacích.

Tato, v pořadí  8. kapitola je věnována problematice optických vláken v telekomunikačních sítích a čítá celkem 70 stran, na kterých naleznete více než stovku obrázků a grafů a necelou třicítku tabulek. Kapitola jde do tisku na konci září a dostupná bude v druhé polovině října 2018.

Teorie optických vláken v telekomunikacích - 4. část příručky NGA..

V úvodu osmé kapitoly jsme rozebrali obecně základní principy vláknové optiky a následně jsme se věnovali přenosovým parametrům jednotlivých typů vláken. V závěru se potom detailněji zmiňujeme o vláknech použitých v optických přístupových sítích. Obsah této kapitoly je shrnut v krátkém dvouminutovém videu na youtube.

 Chromatická disperze optických vláken - 4. část příručky NGA..

 

Obsah 8. kapitoly

 

1. OPTICKÁ VLÁKNA V TELEKOMUNIKAČNÍCH SÍTÍCH
2. ZÁKLADNÍ POJMY
3. OPTICKÉ VLÁKNO
3.1 Základní principy
3.1.1 Index lomu
3.1.2 Snellův zákon
3.1.3 Numerická apertura
3.1.4 Zmenšování průměru jádra a šíření jediného vidu
3.1.5 Průměr vidového pole
3.2 Konstrukce optického vlákna
3.3 Výroba optického vlákna
3.3.1 Výroba preformy
3.3.2 Tažení vlákna
3.3.3 Primární ochrana
3.3.4 Následné zpracování vláken
4. TYPY OPTICKÝCH VLÁKEN
4.1 Mnohovidová vlákna
4.1.1 Mnohovidová vlákna se skokovou změnou profilu indexu lomu
4.1.2 Mnohovidová vlákna s gradientní změnou profilu indexu lomu
4.1.3 Provedení mnohovidových gradientních vláken
4.1.4 Mnohovidová gradientní vlákna 62,5/125 μm
4.1.5 Mnohovidová gradientní vlákna 50/125 μm
4.1.6 Standardizace MM gradientních vláken 62,5/125 μm a 50/125 μm
4.1.7 Mnohovidová plastová vlákna
4.2 Jednovidová vlákna
4.2.1 Provedení jednovidových optických vláken
4.2.2 Provedení primární ochrany vlákna
4.2.3 Profily indexu lomu jednovidových optických vláken
4.2.4 Průměr vidového pole SM vláken
4.2.5 Standardizace jednovidových optických vláken
5. ÚTLUM OPTICKÉHO VLÁKNA
5.1 Závislost útlumu na vlnové délce
5.2 Rayleighův rozptyl
5.3 Mieův rozptyl
5.4 Ohybové ztráty
5.4.1 Makroohybové ztráty
5.4.2 Mikroohybové ztráty
5.4.3 Závislost ohybových ztrát na vlnové délce
5.4.4 Optická vlákna se zvýšenou odolností proti ohybovým ztrátám
5.5 Absorpce
5.5.1 Vlastní absorpce
5.5.2 Absorpce na příměsích
5.6 Útlum trasy optických vláken
5.7 Přenosová okna
5.8 Útlum nezakabelovaného a zakabelovaného optického vlákna
6. DISPERZNÍ CHARAKTERISTIKY OPTICKÝCH VLÁKEN
6.1 Vidová disperze
6.1.1 Šířka pásma
6.1.2 Šířka pásma trasy optických vláken
6.2 Chromatická disperze
6.2.1 Příklady disperzních charakteristik MM a SM vláken
6.2.2 Složky chromatické disperze
6.2.3 Jednovidová optická vlákna s modifikovanými disperzními vlastnostmi
6.2.4 Kompenzace chromatické disperze
6.2.5 Chromatická disperze trasy optických vláken
6.3 Polarizační vidová disperze
6.3.1 Faktory způsobující PMD
6.3.2 Koeficient polarizační vidové disperze
6.3.3 Vliv PMD na optický přenos
6.3.4 Možnosti redukce PMD
6.3.5 Polarizační vidová disperze trasy optických vláken
6.3.6 Linková hodnota koeficientu PMD
7. MEZNÍ VLNOVÁ DÉLKA JEDNOVIDOVÝCH VLÁKEN
7.1 Měření efektivní mezní vlnové délky
7.1.1 Vzorek pro měření efektivní mezní vlnové délky vlákna
7.1.2 Vzorek pro měření efektivní mezní vlnové délky kabelu
7.1.2 Vlastní měření efektivní mezní vlnové délky vlákna a kabelu
7.2 Hodnoty efektivní mezní vlnové délky
7.3 Mezní vlnová délka a vlastnosti vlákna
7.4 Optická vlákna dle specifikace ITU-T G.654
8. NELINEÁRNÍ JEVY
9. OHYBOVĚ ODOLNÁ VLÁKNA
9.1 Stanovení odolnosti vlákna vůči makroohybům
9.2 Odolnost vláken dle ITU-T G.657 proti makroohybům
10. SPOJOVÁNÍ VLÁKEN
10.1 Příčiny ztrát spojů optických vláken
10.2 Vnitřní ztráty spojů optických vláken
10.3 Vnější ztráty spojů optických vláken
10.4 Vložný útlum svaru optického vlákna
11. OPTICKÁ VLÁKNA V NGA SÍTÍCH
11.1 Optická vlákna dle ITU-T G.657
11.2 Optická vlákna dle ITU-T G.652.D
12. NORMY A SPECIFIKACE
12.1 Mezinárodní telekomunikační unie ITU
12.2 Doporučení ITU-T
13. PŘÍKLAD KL OPTICKÉHO VLÁKNA
14. VÝBĚROVÁ TABULKA JEDNOVIDOVÝCH VLÁKEN
14.1 Kabely ve vnější síti
14.2 Vnitřní kabeláž, propojovací šňůry, dropkabely

Polarizační vidová disperze PMD, mezní vlnová délka vláken - 4. část příručky NGA..

Optická vlákna představují nejprogresivnější médium pro transport informací v moderních komunikacích. Nalezneme je ve všech segmentech a úrovních sítě, od komunikačních kabelů spojujících jednotlivé kontinenty po zákaznické optické přípojky, tedy segment sítě napojující jednotlivé zákazníky. Z hlediska budování telekomunikačních sítí lze konstatovat, že v oblasti pasivních technologií optická vlákna a kabely s optickými vlákny pozvolna nahrazují ostatní pasivní technologie. Použití optických vláken se samozřejmě neomezuje jen na telekomunikace, optická vlákna dnes nalezneme v průmyslových aplikacích, v oblasti automatizace, v automobilovém nebo leteckém průmyslu, v lékařství nebo například v audio a video technice. Problematice optických vláken v oblasti přístupových sítí nové generace se věnuje osmá kapitola příručky.