Kontakty

Sezemická 2872/10
Praha 9 - Horní Počernice
CZ-19300
info@ofacom.cz
tel: (+420) 281 021 483
fax: (+420) 281 021 489


O společnosti

Společnost OFA s.r.o. je předním dodavatelem komponent a řešení v oblasti optických přístupových a přenosových sítí.

S našem portfoliu naleznete široký sortiment prvků a řešení pro pasivní i aktivní segmenty optických sítí. V oblasti vláknové optiky dodáváme optická vlákna, optické kabely a mikrokabely včetně svazků optických vláken. Z pohledu konstrukcí optických kabelů pokrýváme oblast vnějších optických kabelů, vnitřních a univerzálních optických kabelů, závěsných optických kabelů i speciálních řešení.  K optickým kabelům nabízíme veškeré příslušenství pro realizaci pasivních optických sítí, jako jsou optické spojky, optické rozváděče, ucelené řešení trubičkového systému, optické splittery, CWDM systémy, nebo řešení pro následné vnitřní optické rozvody.  Samozřejmostí je nabídka veškerého příslušenství, jako jsou mechanické spojky, optické konektory, patchcordy, pigtaily a další.

V oblasti aktivních prvků OFA s.r.o. nabízí řešení pro sítě PON (GPON, GEPON) i řešení pro sítě typu bod – bod (FTTH, FTTB, FTTC a podobně), a to od centrálního bodu sítě (například OLT) až po zákaznické zařízení (CPE, ONU a podobně). Samozřejmostí je příslušný dohledový systém.

V České republice a na Slovensku dlouhodobě obchodně zastupujeme společnosti OFS (výrobce optických kabelů a optických vláken), Apresa PLP (výrobce optických spojek), Gabocom (výrobce - mikrotrubičkový systém). Společnost OFA s.r.o. je dále distributorem telekomunikačního materiálu společnosti 3M.  V oblasti aktivních prvků spolupracujeme se společností ZTE (výrobce aktivních prvků - switchů, routerů a přístupových systémů typu GPON). Od roku 2015 je OFA dále zástupcem dánské společnosti FREMCO, výrobce zafukovacích strojů a příslušenství pro zafukování kabelů.

Zkapacitnění stávajících optických tras

gabocom speed pipe indoor 5/3,8

 

Zkapacitnění stávajících optických tras

Nárůst požadavků na počty vláken v exponovaných trasách optických kabelů často staví majitele a provozovatele optických sítí před postupně narůstající problém nedostatku vláken v těchto úsecích sítě. Ač se obvykle při návrhu před několika lety jevily takovéto trasy bohatě předimenzované, s odstupem času se v mnoha případech stává kapacita vláken nedostatečnou. Příčin takového stavu může být mnoho - rozšiřování sítí mimo původně plánovaný rámec, změna územního plánu či charakteru využití území, propojování lokálních sítí několika operátorů, nebo nepřeberná řada dalších možných důvodů. Co však mají všechny tyto případy společné je okamžik, kdy se situace začíná stávat neúnosnou a je třeba ji řešit.

gabocom speed pipe ground 7/4

Vývoj optických mikrokabelů

 Již od dob rozšíření mikrotrubičkového systému na počátku tisíciletí vyvíjejí výrobci konstrukce optických mikrokabelů, kdy se za současného zmenšování průměru a váhy mikrokabelu snaží docílit co nejvyššího počtu vláken. Tyto snahy v praxi zúročují technologický vývoj v oblasti materiálů a významné pokroky v oblasti výroby optických vláken. Pokud se tedy ohlédneme zpět do minulosti, kdy se na počátku mikrotrubičkového systému instalovaly do mikrotrubiček ponejvíce 12, 24 a 48vláknové kabely, v současnosti můžeme díky pokroku ve výrobě optických kabelů do stejných mikrotrubiček instalovat mikrokabely se 144, 192 nebo dokonce 288 vlákny.

gabocom speed pipe ground 7/4 yellow-green

Máme v trase poslední volnou mikrotrubičku

Podívejme se na situaci, která v současné době není ničím výjimečným. V trase máme poslední volnou mikrotrubičku a chtěli bychom dosáhnout jejího maximálního využití. V mnoha případech i za cenu technicky obtížné instalace, která je však ve svém důsledku stále levnějším řešením (v porovnání s náklady na výkopové práce), nebo dokonce jediným možným řešením (např. stavební uzávěra a podobně). V takovém případě nám mohou napomoci vysokokapacitní optické mikrokabely.

 

gabocom speed pipe10/8 red

Vysokokapacitní optické mikrokabely

Vysokokapacitní optické mikrokabely jsou charakterictické kabelovou konstrukcí s vysokým počtem vláken v kabelu s malým vnějším průměrem a nízkou hmotností. Toho lze dosahovat různými cestami. Odolnější optická vlákna umožňují použití trubiček (bufferů) s menšími průměry, pokročilé materiály zase použití slabšího kabelového pláště nebo tahových prvků při zachování stejných odolností kabelu. Příkladem takového řešení je například nová generace optických mikrokabelů MiDia®  GX NG PE, která redukuje průměr kabelu oproti předchozí generaci o 5 %. Nicméně i v tomto přístupu narážímě na konstrukční limity. Cestou, jak tyto limity pokořit je použití 200µm vlákna.

gabocom speed pipe 10/8 green

200µm vlákna

Pokroky v technologiích vláknové optiky nám umožňují nasazení a praktické využití 200µm vláken. 200 µm je průměr optického vlákna v akrylátové primární ochraně. Oproti standarnímu a nejrozšířenějšímu 250µm vláknu došlo ke snížení tloušťky právě u této primární ochrany, takže vlastní skleněné optické vlákno je v obou případech stejné (Ø125 µm). Tím je dosaženo kompatibility obou typů vláken a používání stejných nástrojů (svářečka, lámačka, stripovací kleště a podobně). Nicméně snížení průměru vlákna v primární ochraně z 250 µm na 200 µm výrobcům skýtá možnost navýšit počet vláken v gelem plněné  trubičce (bufferu) z obvyklých 12 na 24, čímž dochází k významnému nárůstu kapacity kabelu.

Jednovidové optické vlákno 250 µm

Jednovidové optické vlákno 200 µm

gabocom speed pipe ground 12/8

 Vysokokapacitní mikrokabely s 200µm vlákny

Dvojnásobné navýšení počtu vláken v trubičce kabelu na základě použití 200 µm vlákna představuje výrazný kvalitativní skok ve výrobě optických mikrokabelů. Tato skutečnost nám umožňuje vyrábět vysokokapacitní optické mikrokabely se 144 vlákny o vnějším průměru pod 6 mm, mikrokabely se 192 vlákiny o průměru 6,5 mm nebo variantu s 288 vlákny s průměrem 8,6 mm. Příkladem těchto řešení jsou vysokokapacitní optické mikrokabely OFS MiDia® 2GX PE a MiDia® 2FX.

 

192 optických vláken v mikrotrubičce 10/8mm

 

Novinka roku 2016, vysokokapacitní optický mikrokabel  MiDia® 2GX PE přichází na trh tři roky po svém předchůdci MiDia® 2FX, prvním komerčně úspěšným kabelem s 200µm vlákny . Pokud optický mikrokabel MiDia® 2FX znamenal kvalitativní skok, kdy do mikrotrubičky 10/8 mm bylo možno instalovat mikrokabely se 144 vlákny, vysokokapacitní optické mikrokabely  MiDia® 2GX PE posouvají tuto hranici až na 192 vláken.

 Vysokokapacitní optický mikrokabel  MiDia® 2GX PE

 

Katalogový list optických mikrokabelů  MiDia® 2GX PE naleznete pod tímto odkazem, odkaz na jejich starší předchůdce MiDia® 2FX naleznete zde.

 

gabocom speed pipe ground 12/8 blue