Kontakty

Sezemická 2872/10
Praha 9 - Horní Počernice
CZ-19300
info@ofacom.cz
tel: (+420) 281 021 483
fax: (+420) 281 021 489


O společnosti

Společnost OFA s.r.o. je předním dodavatelem komponent a řešení v oblasti optických přístupových a přenosových sítí.

S našem portfoliu naleznete široký sortiment prvků a řešení pro pasivní i aktivní segmenty optických sítí. V oblasti vláknové optiky dodáváme optická vlákna, optické kabely a mikrokabely včetně svazků optických vláken. Z pohledu konstrukcí optických kabelů pokrýváme oblast vnějších optických kabelů, vnitřních a univerzálních optických kabelů, závěsných optických kabelů i speciálních řešení.  K optickým kabelům nabízíme veškeré příslušenství pro realizaci pasivních optických sítí, jako jsou optické spojky, optické rozváděče, ucelené řešení trubičkového systému, optické splittery, CWDM systémy, nebo řešení pro následné vnitřní optické rozvody.  Samozřejmostí je nabídka veškerého příslušenství, jako jsou mechanické spojky, optické konektory, patchcordy, pigtaily a další.

V oblasti aktivních prvků OFA s.r.o. nabízí řešení pro sítě PON (GPON, GEPON) i řešení pro sítě typu bod – bod (FTTH, FTTB, FTTC a podobně), a to od centrálního bodu sítě (například OLT) až po zákaznické zařízení (CPE, ONU a podobně). Samozřejmostí je příslušný dohledový systém.

V České republice a na Slovensku dlouhodobě obchodně zastupujeme společnosti OFS (výrobce optických kabelů a optických vláken), Apresa PLP (výrobce optických spojek), Gabocom (výrobce - mikrotrubičkový systém). Společnost OFA s.r.o. je dále distributorem telekomunikačního materiálu společnosti 3M.  V oblasti aktivních prvků spolupracujeme se společností ZTE (výrobce aktivních prvků - switchů, routerů a přístupových systémů typu GPON). Od roku 2015 je OFA dále zástupcem dánské společnosti FREMCO, výrobce zafukovacích strojů a příslušenství pro zafukování kabelů.

Zkapacitnění stávajících optických tras

gabocom speed pipe indoor 5/3,8

 

Zkapacitnění stávajících optických tras

Nárůst požadavků na počty vláken v exponovaných trasách optických kabelů často staví majitele a provozovatele optických sítí před postupně narůstající problém nedostatku vláken v těchto úsecích sítě. Ač se obvykle při návrhu před několika lety jevily takovéto trasy bohatě předimenzované, s odstupem času se v mnoha případech stává kapacita vláken nedostatečnou. Příčin takového stavu může být mnoho - rozšiřování sítí mimo původně plánovaný rámec, změna územního plánu či charakteru využití území, propojování lokálních sítí několika operátorů, nebo nepřeberná řada dalších možných důvodů. Co však mají všechny tyto případy společné je okamžik, kdy se situace začíná stávat neúnosnou a je třeba ji řešit.

gabocom speed pipe ground 7/4

Vývoj optických mikrokabelů

 Již od dob rozšíření mikrotrubičkového systému na počátku tisíciletí vyvíjejí výrobci konstrukce optických mikrokabelů, kdy se za současného zmenšování průměru a váhy mikrokabelu snaží docílit co nejvyššího počtu vláken. Tyto snahy v praxi zúročují technologický vývoj v oblasti materiálů a významné pokroky v oblasti výroby optických vláken. Pokud se tedy ohlédneme zpět do minulosti, kdy se na počátku mikrotrubičkového systému instalovaly do mikrotrubiček ponejvíce 12, 24 a 48vláknové kabely, v současnosti můžeme díky pokroku ve výrobě optických kabelů do stejných mikrotrubiček instalovat mikrokabely se 144, 192 nebo dokonce 288 vlákny.

gabocom speed pipe ground 7/4 yellow-green

Máme v trase poslední volnou mikrotrubičku

Podívejme se na situaci, která v současné době není ničím výjimečným. V trase máme poslední volnou mikrotrubičku a chtěli bychom dosáhnout jejího maximálního využití. V mnoha případech i za cenu technicky obtížné instalace, která je však ve svém důsledku stále levnějším řešením (v porovnání s náklady na výkopové práce), nebo dokonce jediným možným řešením (např. stavební uzávěra a podobně). V takovém případě nám mohou napomoci vysokokapacitní optické mikrokabely.

 

gabocom speed pipe10/8 red

Vysokokapacitní optické mikrokabely

Vysokokapacitní optické mikrokabely jsou charakterictické kabelovou konstrukcí s vysokým počtem vláken v kabelu s malým vnějším průměrem a nízkou hmotností. Toho lze dosahovat různými cestami. Odolnější optická vlákna umožňují použití trubiček (bufferů) s menšími průměry, pokročilé materiály zase použití slabšího kabelového pláště nebo tahových prvků při zachování stejných odolností kabelu. Příkladem takového řešení je například nová generace optických mikrokabelů MiDia®  GX NG PE, která redukuje průměr kabelu oproti předchozí generaci o 5 %. Nicméně i v tomto přístupu narážímě na konstrukční limity. Cestou, jak tyto limity pokořit je použití 200µm vlákna.

gabocom speed pipe 10/8 green

200µm vlákna

Pokroky v technologiích vláknové optiky nám umožňují nasazení a praktické využití 200µm vláken. 200 µm je průměr optického vlákna v akrylátové primární ochraně. Oproti standarnímu a nejrozšířenějšímu 250µm vláknu došlo ke snížení tloušťky právě u této primární ochrany, takže vlastní skleněné optické vlákno je v obou případech stejné (Ø125 µm). Tím je dosaženo kompatibility obou typů vláken a používání stejných nástrojů (svářečka, lámačka, stripovací kleště a podobně). Nicméně snížení průměru vlákna v primární ochraně z 250 µm na 200 µm výrobcům skýtá možnost navýšit počet vláken v gelem plněné  trubičce (bufferu) z obvyklých 12 na 24, čímž dochází k významnému nárůstu kapacity kabelu. Dalším krokem, kam se výrobci chtějí ubírat ve třetí dekádě je snížení průměru vlákna v primární ochraně na 180 µm.

Jednovidové optické vlákno 250 µm

Jednovidové optické vlákno 200 µm

gabocom speed pipe ground 12/8

 Vysokokapacitní mikrokabely s 200µm vlákny

Dvojnásobné navýšení počtu vláken v trubičce kabelu na základě použití 200 µm vlákna představuje výrazný kvalitativní skok ve výrobě optických mikrokabelů. Tato skutečnost nám umožňuje vyrábět vysokokapacitní optické mikrokabely se 144 vlákny o vnějším průměru pod 6 mm, mikrokabely se 192 vlákny o průměru 6,0 mm nebo variantu s 288 vlákny s průměrem 8,0 mm. Příkladem těchto řešení jsou například vysokokapacitní optické mikrokabely OFS MiDia® 200 Micro GX NG.

 

192 optických vláken v mikrotrubičce 10/8mm realizovaných kabelem Midia 200 Micro GX NG 192, průměr 6,0 mm

 

Novinka roku 2020, nová generace vysokokapacitního optického mikrokabelu  MiDia® 200 Micro GX NG přichází na trh zhruba tři roky po svém předchůdci MiDia® 200 Micro GX. Konstruktérům se podařilo snížit průměr trubičky s vlákny a tím zmenšit a odlehčit celou konstrukci mikrokabelu. U konstrukce se 192 optickými vlákny dochází k redukci průměru ze 6,5 mm na 6,0 mm, u konstrukce s 288 vlákny potom z 8,6 mm na 8,0 mm. Úměrně tomu se výrazně snížila i hmotnost těchto kabelů. MiDia® 200 Micro GX NG se 192 vlákny a průměre 6,0 mm má hmotnost 35 kg/km, verze s 288 vlákny a průměre 8,0 mm má hmotnost 60 kg/km. Zmenšení konstrukcí má za následek zlepšení parametrů instalací zafukováním.

Vysokokapacitní optický mikrokabel  MiDia® 200 Micro GX NG, 192 a 288 vláken

 

Katalogový list optických původní verze mikrokabelů  MiDia® 200 Micro GX PE naleznete pod tímto odkazem, odkaz na jejich novou generaci MiDia® 200 Micro GX NG pak naleznete pod tímto odkazem.

 

gabocom speed pipe ground 12/8 blue