Kontakty

Sezemická 2872/10
Praha 9 - Horní Počernice
CZ-19300
info@ofacom.cz
tel: (+420) 281 021 483
fax: (+420) 281 021 489


O společnosti

Společnost OFA s.r.o. je předním dodavatelem komponent a řešení v oblasti optických přístupových a přenosových sítí.

S našem portfoliu naleznete široký sortiment prvků a řešení pro pasivní segmenty optických sítí. V oblasti vláknové optiky dodáváme optická vlákna, optické kabely a mikrokabely včetně svazků optických vláken. Z pohledu konstrukcí optických kabelů pokrýváme oblast vnějších optických kabelů, vnitřních a univerzálních optických kabelů, závěsných optických kabelů i speciálních řešení. K optickým kabelům nabízíme veškeré příslušenství pro realizaci pasivních optických sítí, jako jsou optické spojky, optické rozváděče, ucelené řešení trubičkového systému, optické splittery, CWDM systémy, nebo řešení pro následné vnitřní optické rozvody.  Samozřejmostí je nabídka veškerého příslušenství, jako jsou mechanické spojky, optické konektory, patchcordy, pigtaily a další.

Společnost OFA vznikla před 20 lety jako první specializovaný velkoobchod optických kabelů, optických vláken, rozvaděčů a všech dalších prvků nutných pro výstavbu optických komunikačních sítí. V současnosti jsou prvky dodané naší společností zabudované takřka ve všech optických sítích postavených na našem území.

V České republice a na Slovensku dlouhodobě obchodně zastupujeme společnosti OFS (výrobce optických kabelů a optických vláken), Apresa PLP (výrobce optických spojek), Gabocom (výrobce - mikrotrubičkový systém).  Od roku 2015 je OFA dále zástupcem dánské společnosti FREMCO, výrobce zafukovacích strojů a příslušenství pro zafukování kabelů. Dále společnost OFA zastupuje v ČR a na Slovensku finskou společnost VESALA, výrobce sond a kalibrů s vysílačem, lokátorů kalibrů nebo markerů a podobně. Kromě uvedených velkých společností zastupujeme i řadu menších firem a v posledních letech zavádíme na tuzemský i zahraniční trh řadu vlastních produktů.

Obsah druhého dílu Příručky pro projektování a návrh NGA sítí

Obsah druhé části vydané v únoru 2017

 Kruhová topologie sítě

V únoru 2017 vychází s mírným zpožděním druhá část Příručky pro projektování a návrh NGA sítí, která obsahuje kapitolu věnovanou topologiím optických přístupových sítí (26 stran) a spojovacím a distribučním uzlům (spojkám a rozváděčům) v optických kabelových sítích (52 stran). Druhá vydaná část je samostatná sada vložných listů, kterou založíte do šanonu, který byl součástí 1. vydané části.

 

Topologie optických přístupových sítí

 

Kapitola se věnuje problematice topologií plně optických přístupových sítí typu FTTH, okrajově se potom zmiňuje i o ostatních topologiích. Příručka rozebírá jednotlivé varianty optických topologií Bod–Bod a Bod–Multibod a věnuje se podrobně jejich praktickému využití. Kapitola věnovaná sítím typu Bod–Multibod neopomíjí ani problematiku vícenásobného splitterování (kaskádování optických splitterů) a praktické příklady využití tohoto modelu. Kapitola dále obsahuje i přehledné tabulky s doporučenými typy optických vláken a optických konektorů v jednotlivých segmentech sítě a dále obsahuje i specifikaci limitních útlumů těchto segmentů. Kapitolu věnovanou topologiím optických sítí dokresluje přibližně čtyřicítka obrázků a technických schémat optických sítí.

 Topologie optické siě bod-bod.jpg

 

Spojovací a distribuční uzly v optických kabelových sítích

 

Spojovací a distribuční uzly jsou v optických kabelových sítích reprezentovány optickými spojkami a optickými rozváděči. Současné technologie používané v optických přístupových sítí v řadě případů stírají rozdíly mezi rozváděči a spojkami, přesto se však autoři pokusili o jejich smysluplné rozdělení. Na více než padesáti stranách potom popsali vetšinu technologií, které současné sítě používají k rozebíratelnému a nerozebíratelnému spojování optických vláken. Kapitola dopodrobna popisuje jednotlivé typy optických spojek, nadzemních spojek, rozváděčů, splitterových koncentrátorů, distribučních bodů nadzemní závěsné optické sítě a dalších prvků. Kapitolu dokresluje zhruba 150 obrázků, fotografií nebo technických schémat.

Topologie NGA sítí - přístupových sítí nové generace. Topologie optických přístupových sítí.
Metody instalace optických spojek. Optické spojky v místě rozhraní sítí dvou operátorů.
Klasické optické spojky pro podzemní instalace. Typy optických kazet ve spojkách.
Nadzemní optické spojky ve vnějších sítích. Splitterový rozváděč - splitterový koncentrátor SDF.
Distribuční body v nadzemních optických sítích. Optické zásuvky v FTTH sítích.
Optické rozvaděče v CO. Svary a mechanické spoje optických vláken.

Spojovací a distribuční uzly optických sítí