Kontakty

Sezemická 2872/10
Praha 9 - Horní Počernice
CZ-19300
info@ofacom.cz
tel: (+420) 281 021 483
fax: (+420) 281 021 489


O společnosti

Společnost OFA s.r.o. je předním dodavatelem komponent a řešení v oblasti optických přístupových a přenosových sítí.

S našem portfoliu naleznete široký sortiment prvků a řešení pro pasivní segmenty optických sítí. V oblasti vláknové optiky dodáváme optická vlákna, optické kabely a mikrokabely včetně svazků optických vláken. Z pohledu konstrukcí optických kabelů pokrýváme oblast vnějších optických kabelů, vnitřních a univerzálních optických kabelů, závěsných optických kabelů i speciálních řešení. K optickým kabelům nabízíme veškeré příslušenství pro realizaci pasivních optických sítí, jako jsou optické spojky, optické rozváděče, ucelené řešení trubičkového systému, optické splittery, CWDM systémy, nebo řešení pro následné vnitřní optické rozvody.  Samozřejmostí je nabídka veškerého příslušenství, jako jsou mechanické spojky, optické konektory, patchcordy, pigtaily a další.

Společnost OFA vznikla před 20 lety jako první specializovaný velkoobchod optických kabelů, optických vláken, rozvaděčů a všech dalších prvků nutných pro výstavbu optických komunikačních sítí. V současnosti jsou prvky dodané naší společností zabudované takřka ve všech optických sítích postavených na našem území.

V České republice a na Slovensku dlouhodobě obchodně zastupujeme společnosti OFS (výrobce optických kabelů a optických vláken), Apresa PLP (výrobce optických spojek), Gabocom (výrobce - mikrotrubičkový systém).  Od roku 2015 je OFA dále zástupcem dánské společnosti FREMCO, výrobce zafukovacích strojů a příslušenství pro zafukování kabelů. Dále společnost OFA zastupuje v ČR a na Slovensku finskou společnost VESALA, výrobce sond a kalibrů s vysílačem, lokátorů kalibrů nebo markerů a podobně. Kromě uvedených velkých společností zastupujeme i řadu menších firem a v posledních letech zavádíme na tuzemský i zahraniční trh řadu vlastních produktů.

Obsah třetího dílu Příručky pro projektování a návrh NGA sítí

V na konci roku 2017 vyšla v pořadí již třetí sada vložných listů Příručky pro projektování a návrh NGA sítí, která tentokráte obsahuje tři kapitoly.


5.
V pořadí 5. kapitola příručky NGA je věnovaná problematice
Označování a vytyčování podzemních optických sítí
(celkem 16 stran).
6. Následující 6. kapitola příručky nese název
Pasivní optické splittery v optických sítích bod–multibod
(celkem 20 stran).
7. A nakonec 7. kapitola zpracovává problematiku
Zemních optických kabelů
(celkem 54 stran).

 Třetí vydaná část je rovněž samostatná sada vložných listů, kterou založíte do šanonu,
který byl součástí 1. vydané části, 3. sada má 90 stran / 45 listů. Navíc obsahuje samolepku s obsahem
2. a 3. části, kterou je možno nalepit na vnitřní stranu šanonu (doplnění obsahu příručky).


 Ukládání rezerv optických kabelů v komorách a kabelových krytech


Označování a vytyčování podzemních optických sítí

Kapitola se věnuje problematice označování a následného vytyčování podzemních optických sítí. Zpracovává do podrobna problematiku elektromagnetických markerů (EMS), jejich funkce a použití. Obsahuje návod na volbu správného markeru, hlavní instalační zásady pro osazení markeru a kapitolu věnovasnou vyhledávání markerů, čtení a zapisování údajů do iD markerů a řadu dalších informací. Dále se napitola zabývá použitím optických kabelů s metalickými prvky, chrániček s metalickými prvky, využitím souběžných tras pro vytyčování kabelů a krátce zmiňuje i nadzemní vytyčovací body. Kapitola navazuje na předchozí kapitolu 4. (součást II. části) věnovanou problematice spojek a rozváděčů.

 Označování a vytyčování podzemních optických sítí  - obsah kapitoly  Označování a vytyčování podzemních optických sítí  - ukazka kapitoly

Pasivní optické splittery v optických sítích bod–multibod

 Další, 6. kapitola, dopodrobna rozebírá problematiku pasivních optických splitterů.V úvodních kapitolách je nastíněn princip fungovýní pasivních optických splitterů, konstrukce a technologie výroby FBT a PLC splitterů. Poměrně rozsáhlá kapitola je věnována problemadice mechanického provedení splitterů, tedy provedení jednotlivých housingů splitterů, včetně kovového housingu, ABShousingi a LGX housingu. Dále jsou v této kapitole krátce zmíněny i předinstalované varianty splitterů, ať již v optických kazetách, rozváděčích nebo v modulech modulárních rozváděčů.
Další, poměrně rozsáhlý text je poté věnován přenosovým parametrům pasivních optických splitterů a dalším náležitostem podstatným pro objednání splitterů. Kapitola opět navazuje na předchozí kapitolu 4. věnovanou problematice spojek a rozváděčů.

 Pasivní optické splittery - obsah kapitoly    Pasivní optické splittery - ukazka kapitoly

Zemní optické kabely

 A nakonec poslední, sedmá kapitola, rozebírá do podrobna problematiku optických kabelů užívaných v podzemních instalacích. V úvodu kapitoly jsou rozděleny jednotlivé optické kabely z pohledu jejich konstrukce a dále z pohledu jejich způsobu instalace. Následně jsou do podrobna rozebrány jednotlivé konstrukce optických kabelů, optické vláknové svazky, Central Tube konstrukce optických mikrokabelů a kabelů a Loose Tube konstrukce optických mikrokabelů a kabelů, konstrukce kabelů s drážkovaným jádrem (Slotted Core) a další konstrukce optických kabelů.
Následuje rozsáhlá kapitola věnovaná způsobům instalace jednotlivých kabelů, jsou zde zmíněny kabely přímo ukládané do výkopu (u nás ne zcela běžné), převažující instalace kabelů zafukovaných do optických chrániček a mikrotrubiček, varianta předinstalovaných kabelůl v chráničkách a na závěr jsou uvedeny příklady optických kabelů zatlačených a zatažených do chráničky.
Rozsáhlá část je věnována problematice zásad pro návrh kabelových tras, dodržování dovolených poloměrů ohybů, zásady pro vytváření kabelových rezerv, těsnění a označování optických kabelů.
Další kapitola je poté věnována barevnému značení vláken a trubiček s vlákny či vláknových ribbonů (Color Code) a rozebírá v tuzemsku nejpoužívanější varianty barevných kódů optických vláken, trubiček s vlákny, vláken organizovaných v pásku a pořadí pásků.
Na závěr jsou potom zmíněny výrobní délky, balení a dodávka kabelů.

Zemní optické kabely a mikrokabely - obsah kapitoly    Zemní optické kabely a mikrokabely - 1. ukázka kapitoly

Zemní optické kabely a mikrokabely - 2. ukázka kapitoly     Zemní optické kabely a mikrokabely - 3. ukázka kapitoly

III. část příručky je dostupná od ledna 2018.