Kontakty

Sezemická 2872/10
Praha 9 - Horní Počernice
CZ-19300
info@ofacom.cz
tel: (+420) 281 021 483
fax: (+420) 281 021 489


O společnosti

Společnost OFA s.r.o. je předním dodavatelem komponent a řešení v oblasti optických přístupových a přenosových sítí.

S našem portfoliu naleznete široký sortiment prvků a řešení pro pasivní segmenty optických sítí. V oblasti vláknové optiky dodáváme optická vlákna, optické kabely a mikrokabely včetně svazků optických vláken. Z pohledu konstrukcí optických kabelů pokrýváme oblast vnějších optických kabelů, vnitřních a univerzálních optických kabelů, závěsných optických kabelů i speciálních řešení. K optickým kabelům nabízíme veškeré příslušenství pro realizaci pasivních optických sítí, jako jsou optické spojky, optické rozváděče, ucelené řešení trubičkového systému, optické splittery, CWDM systémy, nebo řešení pro následné vnitřní optické rozvody.  Samozřejmostí je nabídka veškerého příslušenství, jako jsou mechanické spojky, optické konektory, patchcordy, pigtaily a další.

Společnost OFA vznikla před 20 lety jako první specializovaný velkoobchod optických kabelů, optických vláken, rozvaděčů a všech dalších prvků nutných pro výstavbu optických komunikačních sítí. V současnosti jsou prvky dodané naší společností zabudované takřka ve všech optických sítích postavených na našem území.

V České republice a na Slovensku dlouhodobě obchodně zastupujeme společnosti OFS (výrobce optických kabelů a optických vláken), Apresa PLP (výrobce optických spojek), Gabocom (výrobce - mikrotrubičkový systém).  Od roku 2015 je OFA dále zástupcem dánské společnosti FREMCO, výrobce zafukovacích strojů a příslušenství pro zafukování kabelů. Dále společnost OFA zastupuje v ČR a na Slovensku finskou společnost VESALA, výrobce sond a kalibrů s vysílačem, lokátorů kalibrů nebo markerů a podobně. Kromě uvedených velkých společností zastupujeme i řadu menších firem a v posledních letech zavádíme na tuzemský i zahraniční trh řadu vlastních produktů.

Příručka pro projektování a návrh NGA sítí

Příručka pro návrh a projektování NGA sítí. 

 

Příručka pro projektování a návrh NGA sítí (Next Generation Access) je unikátním projektem společnosti OFA, s.r.o. Jedná se o tištěnou, po částech vydávanou publikaci, popisující problematiku návrhu a projektování moderních telekomunikačních sítí. 

Příručka pro projektování a návrh optických sítí.

Projektování a návrh optických sítí

Cílem autorů je vyplnit určité informační vakuum v oblasti plánování, projektování a výstavby optických přístupových sítí a předložit odborné veřejnosti ryze prakticky orientovaný materiál, sumarizující v praxi užívané postupy a metody instalací optických přístupových sítí. Pasivní optické přístupové sítě jsou v současnosti smysluplným řešením výstavby telekomunikační infrastruktury, které svojí přenosovou kapacitou plně pokryje současné požadavky na připojení jednotlivých zákazníků a i do budoucna bez problémů vyhoví předpokládaným násobným nárůstům nároků zákazníků, jak na přenosové rychlosti, tak i na kvalitu připojení.

Typy optických kabelů a jejich použití v sítích.

Vydávání jednotlivých kapitol

Oblast návrhu a projektování optických přístupových sítí je natolik obsáhlá, že není v silách autorů celou problematiku uchopit a globálně zpracovat v jednom kroku. A ani to z našeho pohledu není záměrem. Vzhledem k neustálému vývoji a inovacím pasivních i aktivních telekomunikačních technologií bychom tak vytvořili publikaci poplatnou době vydání, která by jen obtížně umožňovala jakékoli aktualizace nebo doplnění.

Z toho důvodu jsme zvolili koncept publikace v kroužkovém pořadači, který nám umožní nejen postupně vydávat rozšiřující vložky ve formě jednotlivých částí, popisujících jednotlivé segmenty telekomunikační sítě, ale zároveň nám poskytuje možnost s vydáním každé samostatné kapitoly doplnit a aktualizovat části již vydané. Přestože se tedy jedná o tištěnou publikaci, uvedený koncept nám skýtá výhodu udržovat ji po dobu životnosti v aktuálním stavu.

Příručka pro projektování, část optické spojky.

Tištěná forma publikace

S vědomím toho, že trend současné doby spěje spíše k elektronickým médiím, jsme zvolili tradiční tištěnou formu, která je z našeho pohledu lépe přehledná, operativnější (postačí sáhnout do police, není potřeba zdlouhavě hledat v počítači) a umožní snazší proniknutí do problému. Publikaci jsme navíc okořenili řadou ilustrací, technických schémat či fotografií, které přispívají k větší srozumitelnosti a pochopitelnosti textu. Vždyť co lze složitě popisovat na mnoha stranách, lze v řadě případů říci lépe jedním obrázkem.

Výstavba optických sítí, pasivní prvky, kabely, spojky, rozváděče.

Vydané kapitoly

V současnosti má příručka 5 částí, které pokrývají 9 vydaných. kapitol (pro rychlé seznámení s obsahem prvních sedmi kapitol doporučujeme shlédnou video na Youtube.Video s obsahem 8 kapitoly naleznete zde, video s obsahem 9 kapitoly potom zde).

První část

První část obsahuje krátkou úvodní kapitolu a rozsáhlou kapitolu věnovanou problematice vnitřních optických rozvodů v bytových domech. Tuto problematiku považujeme z dlouhodobého hlediska za nejméně zmapovanou a z pohledu návrhu a výstavby optických přístupových sítí za nejvíce potřebnou. S první vydanou částí zároveň čtenář získá kroužkový pořadač pro celou publikaci. Celkem 98 stran A4.

Druhá část

Druhá vydaná část obsahje dvě kapitoly (3 a 4), první je věnována topologii optických přístupových sítí a druhá je věnovaná problematice optických spojek a optických rozváděčů (problematika je spojená do jedné kapitoly pod názvem Spojovací a dostribuční uzly v optických kabelových sítích).  Celkem obsah zabírá 78 stran A4.

Třetí část

Třetí vydaná část zahrnuje tři kapitoly (5, 6 a 7), první je věnována označování a vytyžování podzemních kabelových sítí, druhá je věnována pasivním optickým splitterům a třetí, nejrozsáhlejší kapitola je věnována problematice zemních optických kabelů. Celkem tato část čítá 90 stran A4.

Čtvrtá část

Čtvrtá vydaná část zahrnuje pouze jedinou obsáhlou kapitolu (8), která je celá věnována problematice optických vláken v telekomunikacích. Kapitola popisuje jednotlivé typy optických vláken, vysvětluje jejich parametry a v detailu se věnuje problematice vláken pro optické přístupové sítě. Celkem tato část čítá 70 stran A4.

Pátá část

Páta vydaná část zahrnuje opět pouze jedinou obsáhlou kapitolu (9), která je celá věnována problematice plastové infrastruktury. Kapitola popisuje jednotlivékonstrukce a provedení optických chrániček a mikrotrubiček a jejich svazků, obsáhlou problematiku příslušenství, nářadí a následné instalace (zafukování) kabelů nebo svazků trubiček. Kapotola řeší i problematiku instalací, kalibrazí a tlakových zkoušek. Celkem tato část čítá 84 stran A4.

Planární optické splittery (PLC splittery).

1200 obrázků na 420 stranách

Cílem autorů příručky je její maximální srozumitelnost a přehlednost. To dokazuje i skutečnost, že devět v současnosti vydaných kapitol čítajících 420 stran příručky obsahuje přes 1200 obrázků, fotografií či technických schémat a přes stovku tabulek. Pro stručné seznámení s obsahem prvních sedmi kapitol doporučujeme shlédnout krátké video na YouTube. Video s obsahen 8. kapitoly (Optická vlákna) naleznete zde a video s obsahem 9. kapitoly (Plastová infrastruktura) naleznete zde.

Optické kabely - návrh a projektování.

Objednání příručky

Informace o způsobech objednání jednotlivých částí Příručky pro projektování a návrh NGA sítí najdete pod tímto odkazem.

Příručka pro projektování telekomunitačních sítí.