Kontakty

Sezemická 2872/10
Praha 9 - Horní Počernice
CZ-19300
info@ofacom.cz
tel: (+420) 281 021 483
fax: (+420) 281 021 489


O společnosti

Společnost OFA s.r.o. je předním dodavatelem komponent a řešení v oblasti optických přístupových a přenosových sítí.

S našem portfoliu naleznete široký sortiment prvků a řešení pro pasivní i aktivní segmenty optických sítí. V oblasti vláknové optiky dodáváme optická vlákna, optické kabely a mikrokabely včetně svazků optických vláken. Z pohledu konstrukcí optických kabelů pokrýváme oblast vnějších optických kabelů, vnitřních a univerzálních optických kabelů, závěsných optických kabelů i speciálních řešení.  K optickým kabelům nabízíme veškeré příslušenství pro realizaci pasivních optických sítí, jako jsou optické spojky, optické rozváděče, ucelené řešení trubičkového systému, optické splittery, CWDM systémy, nebo řešení pro následné vnitřní optické rozvody.  Samozřejmostí je nabídka veškerého příslušenství, jako jsou mechanické spojky, optické konektory, patchcordy, pigtaily a další.

V oblasti aktivních prvků OFA s.r.o. nabízí řešení pro sítě PON (GPON, GEPON) i řešení pro sítě typu bod – bod (FTTH, FTTB, FTTC a podobně), a to od centrálního bodu sítě (například OLT) až po zákaznické zařízení (CPE, ONU a podobně). Samozřejmostí je příslušný dohledový systém.

V České republice a na Slovensku dlouhodobě obchodně zastupujeme společnosti OFS (výrobce optických kabelů a optických vláken), Apresa PLP (výrobce optických spojek), Gabocom (výrobce - mikrotrubičkový systém). Společnost OFA s.r.o. je dále distributorem telekomunikačního materiálu společnosti 3M.  V oblasti aktivních prvků spolupracujeme se společností ZTE (výrobce aktivních prvků - switchů, routerů a přístupových systémů typu GPON). Od roku 2015 je OFA dále zástupcem dánské společnosti FREMCO, výrobce zafukovacích strojů a příslušenství pro zafukování kabelů.

Novinky - Nové trendy

02. 09. 2020

Invisilight® MDU

 

01_OFS Invisilight® MDU - optika v bytových domech

Instalace optiky ve stávajících bytových domech

Invisilight® MDU představuje rychlé a šetrné řešení výstavby optických sítí ve společných prostorách bytového domu. Revoluční řešení vertikálního rozvodu vyvinuté OFS bez nutnosti využití stoupacích šachet, lišt, průrazů nebo zasekávání chrániček.

S řešením Invisilight® MDU lze vybudovat optický rozvod ve stávajícím domě bez obtěžování nájemníků, bez zbytečného hluku, prachu a nepořádku. Navíc rozvod vybuduje v průměrném vchodě panelového domu dvojice pracovníků za jedinou směnu.

 

Specifika vnitřních rozvodů ve stávajících bytových domech

  • specifický segment sítě
  • variabilita řešení (každý dům nebo majitel je jiný)
  • specifické požadavky na požární charakteristiky
  • časté ohyby, „pravé úhly"
  • páteřní rozvod a postupné připojování zákazníků
  • dlouhodobě zanedbaná legislativa v českém prostředí

Vertikální trasy optického rozvodu v bytovém domě.

Jeden z dílčích problémů výstavby vnitřních optických rozvodů představují vertikální trasy rozvodu. Pokud chceme vertikální trasu ve stávajícím bytovém domě realizovat, musíme mít k dispozici vhodnou stoupací šachtu, šachtu svodu dešťové vody ze střechy, nebo je nutné takovou trasu vytvořit (instalací lišt, zasekáním chrániček a podobně). Pokud trasu vytváříme, bude nutné realizovat i průrazy mezi jednotlivými patry. Takto pojatý optický rozvod je znázorněn na obrázku níže.

Tradičně pojatý optický rozvod v bytovém domě pomocí vertikální trasy a odboček k bytům..

 

Invisilight® MDU - řešení pro bytové domy

Naproti tomu Invisilight® MDU  představuje řešení, kdy k realizaci optického rozvodu ve stávajícím bytovém domě nepotřebuje využívat stoupací šachty, instalovat lišty, zasekávat chráničku a prorážet otvory mezi patry. Ohybově odolný optický kabel je po celé trase nalepen transparentním lepidlem v rohu mezi stěnou a stropem, kde je ukryt před zrakem běžného pozorovatele. Kabel je veden těsně pod stropem, kde je skryt před pohledu běžného pozorovatele.Systém Invisilight® MDU je znázorněn na obrázku.

OFS Invisilight® MDU - trasy kabelu pod stropem.

 

OFS Invisilight® MDU je veden od místa přechodového rozváděče podél jednotlivých bytů, nad každím bytem je těsně pod stropem ponechána krabička, ve které je rezerva kablíku, která umožňuje napojení tohoto bytu konkrétním vláknem.

OFS Invisilight® MDU - komponenty řešení optického rozvodu.

Systém OFS Invisilight® MDU sestává z kabelu, který obsahuje ohybově odolná optická vlákna. Kablík obsahuje 4, 8, 12 nebo 16 optických vláken. Kabel je pro usnadnění dodáván v lepenkové krabici (RIB - Reel In Box - plastová cívka s kabelem je osazena na plastových čelech. Celá sestava je vložena do lepenkové krabice, cívka se k krabici volně otáčí).

Kabel je potom doplněn miniaturním boxem, který se instaluje nad dveře potenciálního zákazníka. Box umožňuje navinutí rezervy kablíku, která slouží pro napojení zákazníka vybraným vláknem. Prostor pro uložení svaru vláke  (2 svary) a prostor pro optický konektor (1×SC, nebo 2× LC). Popis boxu je na obrázku.

Invisilight MDU - zákaznický box pro napojení zákazníka na optickou síť..

 

Ukončení vlákna v boxu.

V Invisilight®boxu je umístěna rezerva vícevláknového kabelu. V boxu jsou navinuty 3 závity po jeho vnějším okraji. Tato rezerva potom slouží pro vytažení cca 0,5m délky vlákna z tohoto kablíku. Vlákno navaříme na pigtail, který zapojíme do adaptéru v krabičce.

Systém vytažení vlákna je naznačen na krátkém videu. Oznažíme místa řezů na rezervě navinuté v boxu. Poté rezervu kablíku vyjmeme a pomocí nástroje pro podélné párání trubiček s vlákny jej v zhruba 2–3cm délce podélně rozpářeme. Rozpárání provedeme v krajních označených bodech. Poté vybrané optické vlákno v jednom z těchto bodů (na straně směrem ke konci kabelu, k poslednímu zákazníkovi)  přerušíme, a v druhém bodě (směrem přechodovému rozváděči, napojení na vnější síť, CO, OLT) opatrně zvolené vlákno vytáhneme z kablíku. Rezervu optického kabelu navineme zpět do boxu.

Na vlákno navaříme pigtail (SC/APC). Rezervu pigtailu opět navineme do boxu a optický konektor očistíme a zapojíme do připraveného adaptéru v boxu. Pokud napojujeme zákazníka dvojicí vláken, vytáhneme výše popsaným způsobem z kabelu 2 vlákna a použijeme dvojici pigtailů s konektory LC.

Zákaznický box - krátké video přípravy optického vlákna pro navaření pigtailu.

 

Rychlá instalace optiky v bytovém domě

OFS Invisilight® MDU představuje velice rychlý systém vybudování optického rozvodu v bytovém domě. Četa dvou pracovníků provede instalaci kabelu v 12 bytovém objektu o šesti patrech za jedinou směnu. Další pracovník potom potřebuje několik hodin k tomu, aby v připravených boxech připravil a navařil pigtaily (pokud se v rámci výstavby vertikálního kabelu navařují. Mohou se ale také navařit až při připojování zákazníka).

Rychlá instalace optického rozvodu v bytovém domě.

 

Šetrná instalace optiku v bytovém domě

Instalace bez stavebních prací, bez hluku, špíny a prachu. Instalace optického rozvodu bez sekání, průrazů, lištování, poškození maleb, rizika poškození stávajících sítí v domě a podobně.

Šetrná instalace optického rozvodu v bytovém domě.

 

Levná instalace optiky v bytovém domě

Náklady na vybudování vertikální trasy rozvodu vycházejí tímto způsobem včetně prací na cca 1500–1700 Kč na jednoho účastníka (bez provařovacího boxu nebo jiného způsobu napojení zákazníka na vnější optickou síť).

Levná instalace optického rozvodu v paneláku.

 

Bezpečná instalace rozvodu v bytovém nabo panelovém domě

Kabel OFS Invisilight® MDU splňuje třídu reakce na oheň B2ca, - s2, d0, a3. Při instalaci kabelu nedochází k zásahu do stávajících požárních ucpávek např. ve stoupacích šachtách a k riziku poškození stávajících sítí v domě.

Bezpečná instalace optického rozvodu v bytovém nebo panelovém domě..

 

Připojení zákazníka

Výše popsané postupy postihují realizaci optické sítě až do bodu, kdy je vlákno ukončeno v krabičce nade dveřmi potencionálního zákazníka. Pokud si zákazník o služnu požádá, následuje vybudování jednoduché přípojky do bytu zákazníka. To lze provést jednovláknovým kabelem (nebo případně dvouvláknovým), který může být neokonektorovaný, nebo případně jednostranně či oboustranně okonektorovaný.

Průvrt do bytu zákazníka potom provedeme přímo zevnitř boxu Invisilight® MDU nade dveřmi (opět nedochází k poškození malby na chodbě). I po bytě zákazníka lze provést rozvod pomocí jednovláknové nebo dvouvláknové verze neviditelného vlákna OFS Invisilight®.

OFS Invisilight® - sada pro připojení zákazníka

Pro připojení zákazníka je určena jedno nebo dvouvláknová verze Invisilight®. Okonektorovaný kablík je navinut na cívce, která je součástí zásuvky a při instalaci se ze zásuvku odvíjí. Vlákno (Ø0.9mm) se shodným způsobem nalepí v rozích místností pod stropem, aby bylo co nejméně viditelné. Rezerva zbylého vlákna zůstává na cívce v optické zásuvce.

Připojení zákazníka - jednovláknová varianta OFS Invisilight.

Opět jde o šetrnou instalaci optiky po bytě zákazníka, kdy neinstalujeme žádné lišty, nic nezasekáváme a výsledný rozvod je pro běžného pozorovatele takřka neviditelný. Pouze se zde nevyvarujeme několika průvrtům.

Systém využívá ultra ohybově odolné vlákno OFS EZ-Bend®, které může mít v případě jednovláknové varianty průměr 600 µm nebo 900 µm, v případě dvouvláknové varianty potom 1200 µm. Vlákno se opět lepí transparentním lepidlem.

EZ-Bend Invisilight - neviditelné ohybově odolné vlákno.

Celý systém OFS Invisilight® představuje rychlé, šetrné a bezpečné řešení optiky v bytových domech. V případě Vašeho zájmu o další informace kontaktujte obchodní zástupce OFA s.r.o.

©2020 OFA s.r.o.